Algemene voorwaarden voor het gebruik van Ichthuslink.nl

 

Wij beheren deze website en staan ​​het gebruik ervan toe volgens de volgende voorwaarden: 

Ichthuslink is een Nederlandse Christelijke website, gericht op Nederlandse en Belgisch publiek.

Basisvoorwaarden:

 1. Het gebruik van deze website impliceert uw aanvaarding van deze voorwaarden. Als u ze niet volledig accepteert, wordt uw toegang tot deze site als ongeoorloofd beschouwd en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan
 2. U moet 13 jaar of ouder zijn om deze site te gebruiken.
 3. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw schermnaam.
 4. U bent verantwoordelijk voor het veilig houden van uw account.
 5. U mag andere Ichthuslink-gebruikers niet misbruiken, lastigvallen, bedreigen of intimideren.
 6. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en alle gegevens, tekst, informatie, schermnamen, afbeeldingen, foto's, profielen, audio- en videoclips, links ("Inhoud") die u indient, plaatst en weergeeft op uw Ichthuslink account
 7. U mag Ichthuslink niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website wijzigen om ten onrechte te suggereren dat deze is geassocieerd met Ichthuslink
 8. U mag geen ongewenste e-mails maken of verzenden naar Ichthuslink-leden ("Spam")
 9. U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden
 10. U mag bij het gebruik van Ichthuslink geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Schending van een van deze overeenkomsten zal resulteren in de beëindiging van uw Ichthuslink-account. Hoewel Ichthuslink dergelijk gedrag en dergelijke inhoud op haar site verbiedt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Ichthuslink niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud die op haar website is geplaatst en dat u niettemin aan dergelijk materiaal kunt worden blootgesteld en dat u de Ichthuslink account op eigen risico gebruikt.

Algemene voorwaarden:

 1. We behouden ons het recht voor om de Ichthuslink-account om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of te beëindigen.
 2. We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Als de wijzigingen een materiële wijziging van de gebruiksvoorwaarden inhouden, zullen we u op de hoogte stellen via een e-mail volgens de voorkeur die in uw account is aangegeven. Wat een "materiële wijziging" inhoudt, wordt naar eigen goeddunken, te goeder trouw en met gebruikmaking van gezond verstand en een redelijk oordeel bepaald.
 3. We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te ontbinden
 4. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten van o.a. kinderporno, geweld, mishandeling, racisme, sadisme, neofascisme, Godslastering en antisemitisme en die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden. Ook kunnen we accounts en berichten verwijderen met inhoud van betreffende materiaal dat bij de Nederlandse wet verboden zijn waaronder, wapenhandel, drugshandel,  rookwaar, zoals al eerder benoemd kinderporno en andere afschuwelijkheden.
 5. De Ichthuslink-service maakt het mogelijk om afbeeldingen en tekst die op Ichthuslink worden gehost, op externe websites te plaatsen. Dit gebruik wordt geaccepteerd (en zelfs aangemoedigd!). Pagina's op andere websites die gegevens weergeven die op Ichthuslink worden
  gehost, moeten echter een link naar Ichthuslink bevatten.
 6. Aansprakelijkheid en garantie:
 • Door het gebruik van Ichthuslink stemt u in met de in dit document genoemde voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden vragen wij u om uw bezoek aan Ichthuslink te staken. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bezoekers van Ichthuslink, leden en niet-leden.

Ichthuslink biedt inhoud op haar website zonder enkele garantie of waarborg. Aan de inhoud op Ichthuslink kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent. Ichthuslink aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de inhoud van Ichthuslink. Ichthuslink is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud en de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ichthuslink kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid of het juist functioneren van Ichthuslink, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. Ichthuslink zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Ichthuslink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van Ichthuslink. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op Ichthuslink.

 1. Klachten/ rapporteren, blokkeren en verwijderen:
 • Heeft u klachten over de inhoud van Ichthuslink of over het gedrag van andere leden, dan kunt u altijd via contact: zie onderstaande link een klacht indienen of rapporteren,of via E-mail: info@ichthuslink.nl 
 • Voor het raporteren of blokkeren van de lid,  kunt u naar het account gaan van deze lid. Daar staan 3 stipjes waar u de lid kan rapporteren/blokkeren
 1. Gecontroleerd (geverifieerd) lid:
 • Om je account te verifiëren moeten wij zeken weten dat jij het bent.
  Wij verifiëren je account door middel van je profielfoto en twee unieke foto's, 1 van je linkerkant en 1 van je rechterkant van je gezicht. Zorg er dus voor dat je een profielfoto hebt waar jij zelf op staat en goed zichtbaar bent.
 • Het is niet mogelijk je account te verifiëren wanneer je niet je echte naam gebruikt of geen herkenbare profielfoto hebt.

 1. Reclame en commercie:
 • Het is bij Ichthuslink niet toegestaan om voor wat voor vorm van reclame te verspreiden, dit staan wij niet toe op openbare pagina’s en profielen, zowel je eigen profiel als die van een ander. Het is ook niet toegestaan om reclame te maken voor zaken die in strijd zijn met andere regels in ons voorwaarden, gebeurd dit wel dan zullen we je erop aanspreken om dit te verwijderen. Waar het wel is toegestaan om reclame maken dat is op je eigen pagina’s of in je eigen groepen, zolang dit voldoet aan de voorwaarden van Ichthuslink.
 1. Het maken van parodie-, persiflage en/of fanprofielen van bekende personen, zoals bekende Nederlanders, artiesten, politici, et cetera, waarbij verwarring kan ontstaan over de ware identiteit van de eigenaar van het profiel is niet toegestaan. Ook het aanmaken van een of meerdere of ‘fake’ accounts waarbij de identiteit niet valt te controleren, waarvoor profielfoto’s en biografische gegevens van andere worden gebruikt om andere te misleiden is niet toegestaan.

 Auteursrecht (wat van jou is, is van jou):

We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat u aan de Ichthuslink-service verstrekt. Je profiel en geüploade materialen blijven van jou. U kunt uw profiel op elk moment verwijderen door uw account te verwijderen. Hiermee worden ook alle tekst en afbeeldingen verwijderd die u in het systeem hebt opgeslagen.

We moedigen gebruikers aan om hun creaties bij te dragen aan het publieke domein of om progressieve licentievoorwaarden te overwegen.